فقیر بڑی اوطاق کے بھانڈاری
 

1. فقیر حاجی محمد نواز وریاہ

2. فقیر محمد عرس ساند

3. فقیر امام بخش بودانی

4. فقیر محمد موسیٰ عاقلانی

5. فقیر محمد رمضان مکرانی

6. فقیر محمد رانجھو رند

7. فقیر خیر محمد جت

8. فقیر انب مجیدانو